Συμβουλές

Ισπανία: Έρευνα αγοράς για τον Κλάδο των Φρούτων και Λαχανικών / Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Μαδρίτη

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Μαδρίτη μάς ενημερώνει για την Έρευνα Αγοράς στον κλάδο των ΦΡούτων και των Λαχανικών στην Ισπανία.

Για να διαβάσετε τις λεπτομερείς και χρήσιμες πληροφορίες της έρευνας, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Γερμανία: Επιχειρηματικός Οδηγός / Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Βερολίνο

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βερολίνο μάς ενημερώνει σχετικά με τον Επιχειρηματικό Οδηγό για τη Γερμανία, ο οποίος περιέχει χρήσιμες πληροφορίες για τη χώρα, τη νομοθεσία, τις επενδύσεις και γενικότερα το επιχειρηματικό περιβάλλον.

Για να διαβάσετε αναλυικά το περιεχόμενο παρακαλούμε πατήστε εδώ

Γαλλία: Ετήσια Οικονομική Έκθεση και Εμπορικές Σχέσεις Γαλλίας - Ελλάδας / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Παρίσι μάς ενημερώνει για την Ετήσια Έκθεση που έχουν συντάξει για την Οικονομία της Γαλλίας και για την αναάπτυξη των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων Γαλλίας - Ελλάδας.

Για να διαβάσετε το κείμενο της Έκθεσης παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Γερμανία: Ψηφιακή Εκδήλωση για την Εξαγωγή Τροφίμων στην αγορά / Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Μόναχο

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Μόναχο διοργανώνει στις 14 Οκτωβρίου ψηφιακή εκδήλωση για την ενίσχυση των εξαγωγών των ελληνικών τροφίμων στην αγορά της Γερμανίας.

Η εκδήλωση απευθύνεται στους Έλληνες εξαγωγείς αγροδιατροφικών προϊόντων. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και το πρόγραμμα της εκδήλωσης καθώς επίσης και για τη δήλωση συμμετοχής, παρακαλούμε πατήστε εδώ

Ολλανδία: Έρευνα Αγοράς για το Ελαιόλαδο και τις Ελιές / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Χάγη

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Χάγη μάς αποστέλλει Έρευνα Αγοράς για το Ελληνικό Ελαιόλαδο και τις Ελιές στην Ολλανδία και τις προοπτικές των δύο προϊόντων να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική έρευνα παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Χάγη

          Διαδικτυακή Πϋλη ΥΠΕΞ Agora

Μ. Βρετανία: Οδηγίες για την εισαγωγή ή την μετακίνηση στη Μεγάλη Βρετανία τροφίμων και ποτών ζωϊκής προέλευσης, από την ΕΕ και την Βόρειο Ιρλανδία από την 1/1/2022 / Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Λονδίνο

Το Γραφείο ΟΙκονομικών & Εμπορικών Υποθέσων της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς ενημερώνει για τις Οδηγίες σχετικά με  την εισαγωγή ή την μετακίνηση στη Μεγάλη Βρετανία τροφίμων και ποτών ζωϊκής προέλευσης, από την ΕΕ και την Βόρειο Ιρλανδία από την 1/1/2022.

Για να διαβάσετε το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, παρακαλούμε, πατήστε εδώ.

Γερμανία: Αύξηση Ελληνικών Εξαγωγών στη Γερμανία / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Βερολίνο

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βερολίνο μάς ενημερώνει ότι σύμφωνα με τη  Γερμανική Ομοσπονδιακή Στατιστική Αρχή  σημειώθηκε  αύξηση κατά 4,6% των ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανία για το έτος 2020 σε σχέση με το 2019, φθάνοντας στα 2,4 δις ευρώ.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική ενημέρωση παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Μ. Βρετανία - Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Λονδίνο: Νέα μετάθεση ημερομηνιών υποχρέωσης προσκόμισης φυτοϋγειονομικών και υγειονομικών πιστοποιητικών για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης. Παράταση τελωνειακών διευκολύνσεων

Νέα μετάθεση ημερομηνιών υποχρέωσης προσκόμισης φυτοϋγειονομικών και υγειονομικών πιστοποιητικών για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης. Παράταση τελωνειακών διευκολύνσεων

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς ενημερώνει για τα παρακάτω: 

Το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής κανόνων και ελέγχων για την εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης αναθεωρήθηκε εκ νέου ως εξής:

 

•Η υποχρέωση προσκόμισης υγειονομικού πιστοποιητικού για προϊόντα ζωικής προέλευσης και για ορισμένα ζωικά υποπροϊόντα μετατίθεται για την 1/7/2022 (αντί της 1/10/2021).

•Η υποχρέωση προσκόμισης φυτοϋγειονομικού πιστοποιητικού για όλα τα ρυθμιζόμενα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης, μετατίθεται για την 1/7/2022 (αντί της 1/1/2022).

•Η υποχρέωση προαναγγελίας της εισαγωγής προϊόντων ζωικής προέλευσης, ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων και τροφίμων μη ζωικής προέλευσης υψηλού κινδύνου μετατίθεται για την 1/1/2022 (αντί της 1/10/2021).

•Η υποχρέωση προαναγγελίας της εισαγωγής και πραγματοποίησης ελέγχων τεκμηρίωσης για όλα τα ρυθμιζόμενα φυτά και προϊόντα φυτικής προέλευσης, παραμένει αμετάβλητη (1/1/2022).

•Οι φυσικοί έλεγχοι στα προϊόντα υγειονομικού και φυτοϋγειονομικού ενδιαφέροντος θα αρχίσουν να πραγματοποιούνται από την 1/7/2022 (αντί της 1/1/2022) στους Συνοριακούς Σταθμούς Επιθεώρησης.

•Η Δήλωση ασφάλειας των εισαγωγών (Safety and Security Declaration) θα αρχίσει να απαιτείται από την 1/7/2022 (αντί της 1/1/2022).

•Από την 1/1/2022 θα απαιτείται πλήρης διαδικασία τελωνειακής διασάφησης εισαγωγών (καμία αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο χρονοδιάγραμμα). Στο μεταξύ, εξακολουθεί η δυνατότητα εφαρμογής της διαδικασίας εισαγωγής με αναβολή διασάφησης (απλοποιημένη διασάφηση και υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων εντός έξι μηνών από την ημερομηνία εισαγωγής).

 

Για λεπτομερέστερη πληροφόρηση παρακαλούμε  πατήστε εδώ.

Ιταλία: Έρευνα Προϊόντων Αλιείας και Ιχθυοκαλλιέργειας / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο ΜΙλάνο

Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο ΜΙλάνο μάς ενημερώνει για την αγορά των προϊόντων αλιείας και ιχθυοκαλλιέργειας στην Ιταλία. Όπως αναφέρουν:

"Η αξία της συνολικής εγχώριας παραγωγής ιχθύων και θαλασσινών στην Ιταλία, το 2018 ανήλθε στα € 1,51 δις, το 2019 στα €1,41 δις και το 2020 στα €1,36 δις. Η παραγωγή αφορά σε δυο κλάδους: στον κλάδο της αλιείας (65%) και στον κλάδο της ιχθυοκαλλιέργειας (35%). Το 2020, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, η αξία της παραγωγής του κλάδου της αλιείας άγγιξε τα €898,1 εκ. (-7,11% σε σχέση με το 2019) ενώ η αξία της παραγωγής των προϊόντων ιχθυοκαλλιέργειας τα €466 εκ. (+ 6,12% σε σχέση με το 2019)".

Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική ενημέρωση παρακαλούμε πατήστε εδώ

Ολλανδία: Η Αγορά των Γαλακτοκομικών Προϊόντων / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Χάγη

Το Γραφείο ΟΙκονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Χάγη μάς αποστέλλει έρευνα με θέμα την Αγορά των Γαλακτοκομκών Προϊόντων στην Ολλανδία.

ΟΙ ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν για το παραγωγικό περιβάλλον, την κατανάλωση των γαλακτοκομικών στην Ολλανδία, το εμπόριο των προϊόντων αυτών στην Ολλανδία καθώς και για το διμερές εμπόριο Ελλάδας - Ολλανδίας.

Τέλος γίνεται αναφορά στις προοπτικές των γαλακτοκομικών προϊόντων στην αγορά της Ολλανδίας.

Για να διαβάσετε τη σχετική έρευνα αγοράς παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία του Βελγίου / Γραφείο Ο.Ε.Υ. στις Βρυξέλλες

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στις Βρυξέλλες μάς αποστέλλει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020 για το Βέλγιο.

Σε αυτήν υπάρχουν αναλυτικά στοιχεία για την οικονομία του Βελγίου, το Διμερές Εμπόριο Βελγίου - Ελλάδας, τον απολογοσμό των δράσεων οικονομικής διπλωματίας και τέλος αναφέρονται τα συμπετάσματα / προτάσεις του Γραφείου για τη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου.

Για να διαβάσετε αναλυτικά την Έκθεση, παρακαλούμε πατήστε εδω