Συμβουλές

Τηλεδιάσκεψη στις 30/06/2021 για εξαγωγές εμπορευμάτων προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω τελωνείων εξόδου της Γαλλίας

 

Η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μάς ενημερώνουν για τηλεδιάσκεψη με θέμα τις απαιτούμενες τελωνειακές διατυπώσεις εξαγωγής / εισόδου εμπορευμάτων.

Παραθέτουμε τη σχετική ενημέρωση όπως επίσης και τους συνδέσμους για να παρακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι την τηλεδιάσκεψη στις 30 Ιουνίου 2021στις 4:30 μ.μ

 

Σε συνέχεια οδηγιών της Γαλλικής Τελωνειακής Διοίκησης που έχουν ήδη
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ
<https://www.aade.gr/sites/default/files/2021-06/Infographie_BREXIT_Export_E
N.PDF
>  σχετικά με την τήρηση των απαιτούμενων τελωνειακών διατυπώσεων
εξαγωγής/εξόδου από τους οικονομικούς φορείς που πραγματοποιούν εξαγωγές
προς το Ηνωμένο Βασίλειο μέσω τελωνείων εξόδου της Γαλλίας, σας διαβιβάζουμε
κατωτέρω πρόσκληση της Γαλλικής Τελωνειακής Διοίκησης σε σχετική
τηλεδιάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 30/06/2021 και ώρα (Ελλάδας)
4:30 μμ-6:30 μμ με αντικείμενο την παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών για την
ομαλή ολοκλήρωση των εξαγωγών εμπορευμάτων που αποστέλλονται στο Ηνωμένο
Βασίλειο και εξέρχονται από το τελωνειακό έδαφος της Ένωσης μέσω γαλλικών
τελωνείων εξόδου.
 


 
Microsoft Teams MeetingJoin the meeting on your computer or on your mobile app

Click here to join the meeting
<https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzExODAxMmMtZGYxYi00
YWZlLWI3NGMtNDM3MGRlZmE3MGRl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2288a8f6e
2-64cc-4aa1-9466-475faae181dd%22%2c%22Oid%22%3a%22e3f813ce-4c55-4691-bf1d-a2
7b1ba67f98%22%7d>Find out more <https://aka.ms/JoinTeamsMeeting>  | Meeting options
<https://teams.microsoft.com/meetingOptions/?organizerId=e3f813ce-4c55-4691-
bf1d-a27b1ba67f98&tenantId=88a8f6e2-64cc-4aa1-9466-475faae181dd&threadId=19_

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.;messageId
=0&language=fr-FR>

Ουγγαρία: Ετήσια Οικονομική Έκθεση του Γραφείου Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων στη Βουδαπέστη

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βουδαπέστη μάς αποστέλλει την Ετήσια Οικονομική Έκθεση για την Ουγγαρία.

Σε αυτήν συμπεριλαμβάνονται γενικά στοιχεία, περιγράφεται η οικονομία και το εξωτερικό εμπόριο, αναλύεται η οικονομία ανά τομέα δραστηριότητας, αναφέρονται στοιχεία για τις διμερείς σχέσεις Ουγγαρίας - Ελλάδας, το εμπορικό ισοζύγιο και τις συναλλαγές, τα ελληνικά προϊόντα στην Ουγγαρία και τα ουγγρικά προϊόντα στην Ελλάδα και τέλος εξάγονται συμπεράσματα. 
 
 Για να διαβάσετε συνολικά την Έκθεση, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Ηνωμένο Βασίλειο: Προοπτικές Εισόδου Ελληνικών Τρφίμων και Ποτών στην αγορά του Η.Β. μετά το BREXIT / Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Λονδίνο

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς ενημερώνει για τις προοπτικές εισόδου των ελληνικών τροφίμων και ποτών στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσιάσθηκε σε μορφή powerpoint, σε ειδική εκδήλωση που είχε πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου 2020 από την διαδικτυακά διοργανωθείσα έκθεση ελληνικών τροφίμων και ποτών «Food Market Show 2021 Edition» που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο της διαρκούς ενημέρωσης της ελληνικής εξαγωγικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Αναλύει τις εν θέματι προοπτικές και παρουσιάζει τις αλλαγές που επήλθαν από την έλευση της πανδημίας. Παρέχει χρήσιμες συμβουλές προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες εξάγουν ή επιθυμούν να εξάγουν στο Ηνωμένο Βασίλειο τρόφιμα και ποτά.

Για να δείτε την παρουσίαση παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Χρήσιμες Διευθύνσεις στη Γερμανία / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Βερολίνο

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βερολίνο μάς ενημερώνει για διάφορες χρήσιμες επαφές / διευθύνσεις στη Γερμανία για τους Έλληνες επιχειρηματίες.

Για να δείτε τις σχετικές πληροφορίες, παρακαλούμε πατήστε εδώ

Ετήσια Έκθεση για την Ισπανία / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Μαδρίτη

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Μαδρίτη μάς ενημερώνει για την Ετήσια Έκθεση του Γραφείου για την Ισπανία.

Για να διαβάσετε την Έκθεση παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Γαλλία: Σταδιακή Κατάργηση των Πλαστικών Συσκευασιών μίας Χρήσης / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Παρίσι μάς ενημερώνει ότι καθως οι πλαστικές συσκευασίες προϊόντων που διατίθενται στην αγοράτης Γαλλίας  κάθε χρόνο αντιστοιχούν σε 2,2 εκ. τόνους και η επαναχρησιμοποίηση των πλαστικών αυτών είναι ανεπαρκής και το ποσοστό ανακύκλωσής τους κρίνεται αρκετά χαμηλό, στο 27%, για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης, η Γαλλία έθεσε ως στόχο τη σταδιακή κατάργηση των πλαστικών συσκευασιών μίας χρήσης έως το 2040, μέσω του Νόμου κατά της σπατάλης για μία κυκλική οικονομία της 10ης Φεβρουαρίου 2020 (Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire). Ο Νόμος εισάγει νέες διατάξεις με στόχο τη μείωση της χρήσης πλαστικών μίας χρήσης και την προώθηση της ανάπτυξης επαναχρησιμοποιήσιμων, ανακυκλώσιμων και ανακυκλωμένων συσκευασιών, προβλέποντας ότι κάθε 5 έτη θα ορίζονται με Διάταγμα εθνικοί στόχοι για τη μείωση, επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση (Réduire-Réutiliser-Recycler) των πλαστικών συσκευασιών. Το πρώτο διάταγμα ‘3R’, όπως αποκαλείται, για την περίοδο 2021-2025 δημοσιεύθηκε στις 30 Απριλίου 2021.

Οι στόχοι που ορίζονται στο πρώτο αυτό Διάταγμα 3R καθορίστηκαν με βάση μία μελέτη, η οποία εκπονήθηκε σε συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς (οικονομικοί παράγοντες, βιομηχανικά τεχνικά κέντρα, ΜΚΟ, ενώσεις καταναλωτών, τοπικές κοινότητες). Το Διάταγμα θέτει τρεις στόχους για την περίοδο 2021-2025:

  1. Στόχος μείωσης κατά 20% στις πλαστικές συσκευασίες μίας χρήσης έως το τέλος του 2025, από το οποίο τουλάχιστον το ήμισυ θα επιτευχθεί μέσω επαναχρησιμοποίησης.
  2. Στόχος για 100% μείωση των ‘περιττών’ πλαστικών συσκευασιών μίας χρήσης, όπως πλαστικές κυψέλες γύρω από μπαταρίες και λαμπτήρες, μέχρι το τέλος του 2025.
  3. Στόχος για ανακύκλωση του 100% των πλαστικών συσκευασιών μίας χρήσης έως την 1η Ιανουαρίου 2025. Η επίτευξη αυτού του στόχου προϋποθέτει ότι οι πλαστικές συσκευασίες μίας χρήσης που διατίθενται στην αγορά θα είναι ανακυκλώσιμες, δεν θα δυσχεραίνουν τη διαδικασία διαλογής και δεν θα περιέχουν ουσίες ή στοιχεία που ενδέχεται να περιορίσουν τη χρήση του ανακυκλωμένου υλικού.

Η πλήρης κατάργηση της χρήσης πλαστικών συσκευασιών φαίνεται να ανταποκρίνεται σε μια ισχυρή κοινωνική προσδοκία των καταναλωτών. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της CITEO (μη κερδοσκοπική εταιρεία ειδικού σκοπού που δημιουργήθηκε από εταιρείες του τομέα της μαζικής κατανάλωσης και διανομής για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συσκευασιών τους), σχετικά με το πώς αντιλαμβάνονται οι καταναλωτές τις συσκευασίες, οι Γάλλοι εμφανίζονται πρόθυμοι να αλλάξουν τον τρόπο που καταναλώνουν, προτιμώντας μικρότερες συσκευασίες. Ομοίως, 7 στους 10 καταναλωτές εμφανίζονται να προτιμούν τα χύμα φρούτα και λαχανικά από τα προ-συσκευασμένα, ακόμα και κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Επιπλέον, ο Νόμος για το Κλίμα και την Ανθεκτικότητα, που βρίσκεται υπό εξέταση στο γαλλικό Κοινοβούλιο, περιλαμβάνει μέτρα που αντικατοπτρίζουν αυτήν την επιθυμία και στοχεύουν στον περιορισμό της χρήσης συσκευασιών, όπως η υποχρέωση των μεγάλων και μεσαίων καταστημάτων διανομής να αφιερώνουν το 20% των χώρων πωλήσεων σε χύμα προϊόντα έως το 2030 και επιστροφή της τιμής της επιστρεφόμενης γυάλινης συσκευασίας.

Προκειμένου να επιταχυνθεί αυτή η μετάβαση των ‘3R’ και να επιτευχθούν οι καθορισμένοι στόχοι, το κράτος αναπτύσσει επίσης δράσεις υποστήριξης με εταιρείες, εμπορικές επωνυμίες και επαγγελματικές ομοσπονδίες. Για παράδειγμα, αρκετοί από αυτούς έχουν ήδη αναλάβει εθελοντική δέσμευση, υπογράφοντας με το Υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, το Εθνικό Σύμφωνο για τις Πλαστικές Συσκευασίες (Pacte national sur les emballages plastique) και πιο πρόσφατα τον Χάρτη για την παράδοση έτοιμου φαγητού (Charte de la restauration livrée).

Τέλος, το γαλλικό σχέδιο ανάκαμψης France Relance προβλέπει ότι 226 εκ. ευρώ θα διατεθούν σε επενδύσεις για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών έως το 2022, εκ των οποίων 40 εκ. ευρώ προορίζονται ειδικά για το 2021-2022 για την υποστήριξη δραστηριοτήτων επαναχρησιμοποίησης και μείωσης ή αντικατάστασης πλαστικών συσκευασιών.

Γερμανία: Ο Κλάδος Τροφίμων και Ποτών / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Ντύσσελντορφ

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Ντύσσελντορφ μάς ενημερώνει για έρευνα αγοράς στον κλάδο Τροφίμων & Ποτών στη Γερμανία.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τα σχετικά στοιχεία και αποτελέσματα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Ολλανδία: Περιπτώσεις εξαπάτησης από υποτιθέμενες ολλανδικές εταιρείες / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Χάγη

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Χάγη μάς ενημερώνει για τις ακόλουθες περιπτώσεις εξαπάτησης οι οποίες περιήλθαν σε γνώση τους. Πρόκειται για υποτιθέμενες «ολλανδικές» εταιρείες οι οποίες έχουν οικειοποιηθεί τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση, αριθμό Εμπορικού Επιμελητηρίου (KvK) και αριθμό ΦΠΑ) νομίμων ολλανδικών εταιρειών.

- Hamminga Machine B.V. (https://hammingamachine.com/)

- Treviso BV (https://trevisobv.com/)

- NJ Visser Holding BV (https://www.njvisserholdingbv.com/)

- NJ Holding BV (https://www.njholdingbv.com/)

- La-Ja Investment B.V. (https://lajainvestmentbv.com/)

 

Υπενθυμίζεται επίσης ότι σε διάφορες περιπτώσεις εξαπάτησης οι εν λόγω "εταιρείες" δηλώνουν τηλέφωνα επικοινωνίας που ξεκινούν με τους αριθμούς +31 970... . Τα ψηφία 970 που ακολουθούν αμέσως μετά τον κωδικό της Ολλανδίας (+31), δείχνουν επικοινωνία του είδους "μηχανή-με-μηχανή" (machine-to-machine), δηλαδή για επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών, ενσωματωμένων επεξεργαστών κλπ.

Το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Χάγης συνιστά εκ νέου στις ελληνικές εταιρείες να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Ο.Ε.Υ. πριν προχωρήσουν σε σχετική συνεργασία, προκειμένου, στο μέτρο βέβαια του δυνατού, να ελέγξουν την αξιοπιστία του δυνητικού εταίρου τους. Επίσης, το Γραφείο Ο.Ε.Υ. Χάγης μπορεί να αποστείλει στις ενδιαφερόμενες εταιρείες καταλόγους ολλανδικών εταιρειών για αναζήτηση συνεργασίας.

 

Γραφείου ΟΕΥ Χάγης

EMBASSY OF GREECE IN THE HAGUE
Office for Economic & Commercial Affairs
Amaliastraat 1, 2514 JC Den Haag
Tel. +31 (0) 70 3561199
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ρωσία: Διοργάνωση web seminar για την τοποθέτηση ελληνικών προϊόντων σε ρωσική ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Μόσχα

Διοργάνωση web seminar για τοποθέτηση ελληνικών προϊόντων σε ρωσική ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου


 Το Γραφείο Οκονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Μόσχα μάς ενημερώνει ότι δεδομένης της ραγδαίας ανάπτυξης του ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσική Ομοσπονδία το Γραφείο Ο.Ε.Υ. σε συνεργασία με την εταιρεία «City Nature», τεχνικό σύμβουλο μιας από τις μεγαλύτερες ρωσικές εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου (https://www.ozon.ru/highlight/22619/) σχεδιάζει την πραγματοποίηση διαδικτυακών παρουσιάσεων (web seminars) με σκοπό την ενημέρωση ελληνικών επιχειρήσεων που επιθυμούν να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους.

Συγκεκριμένα, η πύλη ηλεκτρονικού εμπορίου «OZON GLOBAL» έχει δημιουργηθεί από την https://www.ozon.ru με σκοπό να προσφέρει στο Ρώσο καταναλωτή, πρόσβαση σε ξένα προϊόντα που δεν κυκλοφορούν απαραίτητα στη ρωσική αγορά.

 Έτσι,
α) ξένες επιχειρήσεις μπορούν να τοποθετήσουν τα προϊόντα τους στην «OZON GLOBAL», χωρίς αυτά να έχουν συμμορφωθεί στις απαιτήσεις σήμανσης της ρωσικής νομοθεσίας ή και της αντίστοιχης της Ευρασιατικής Οικονομικής Ένωσης (EAC). Τα προϊόντα όμως απευθύνονται μόνον στη ρωσική καταναλωτική αγορά και δεν θα πρέπει να εμπίπτουν στον κατάλογο των περιορισμών πωλήσεων. Σημειώστε ότι για ορισμένες υποκατηγορίες χρειάζεται αναλυτικότερη διευκρίνιση σχετικά με το εύρος της απαγόρευσης, όπως σε ορισμένες κατηγορίες απομιμήσεων κοσμημάτων.


β) ο Ρώσος καταναλωτής μπορεί να αγοράσει αυτά τα προϊόντα για προσωπική χρήση. Σύμφωνα με τη νομοθεσία μπορεί να αγοράσει αδασμολόγητα και χωρίς καταβολή ΦΠΑ, προϊόντα αξίας μέχρι 200 Ευρώ και βάρους μέχρι 31 κιλά. Η τυχόν υπερβάλλουσα αξία της παραγγελίας φορολογείται με ενιαίο συντελεστή 15%.


Μέσω των Web Seminars η εταιρεία «City Nature» προτίθεται να παρουσιάσει στους συμμετέχοντες την αγορά ηλεκτρονικού εμπορίου στη Ρωσία, καθώς και τις συναφείς υπηρεσίες που προσφέρει προς τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες αφορούν:
α) στην εγγραφή της Εταιρείας και του Προϊόντος στην ozon.ru,
β) στη μηνιαία maintenance και τεχνική υποστήριξη,
γ) στη συστηματική προσωποποιημένη επικοινωνία και εκπαίδευση,
δ) στην υποστήριξη μάρκετινγκ και ε) στην υποστήριξη σε θέματα εφοδιαστικής αλυσίδας.
Σε περίπτωση μεγάλης συμμετοχής τότε αυτά τα διαδικτυακά σεμινάρια θα γίνουν με τις παρουσιάσεις να έχουν κλαδική στόχευση.


Παρατίθενταιε τέλος, συνοπτικά στοιχεία περί ηλεκεμπορίου (e-commerce) στη Ρωσία:

Συνολικά, είναι η 5η αγορά διεθνώς ως προς την αγοραστική δύναμη, το 75% του πληθυσμού χρησιμοποιεί smartphones, 113 εκ. κάτοικοι είναι συνδεδεμένοι στο internet και ο όγκος συναλλαγών ανήλθε, το 2020, σε $40 δις (διπλασιάστηκε σε σχέση με το 2018).
Mε ορίζοντα δε το έτος 2024, οι πωλήσεις αναμένεται να υπερβούν τα $110 δις (ήτοι περίπου 10% του ΑΕΠ).


Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν, παρακαλούνται όπως αποστείλουν στο email του Γραφείου Ο.Ε.Υ. (Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) τη σχετική φόρμα.

Για να δείτε τη φόρμα παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη λίστα των απαγορευμένων προϊόντων παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Λίστα Δικηγορικών Γραφείων, Φοροτεχνικών και Εκτελωνιστών στη Σερβία / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Βελιγράδι

Το Γραφείο ΟΙκονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της  Ελλάδας στο Βελιγράδι μάς κοινοποιεί λίστα δικηγορικών γραφείων, φοροτεχνικών  και εκτελωνιστών στη Σερβία τα οποία συνεργάζονται με ελληνικές επιχειρήσεις.

Για να δείτε τη λίστα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Ηνωμένο Βασίλειο: Η Αγορά Κατεψυγμένων Τροφίμων / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Λονδίνο

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελάδας στο Λονδίνο μάς ενμερώνει αναλυτικά για την αγορά των κατεψυγμένων τροφίμων στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

Σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάζονται χρήσιμες πληροροφίες σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών, τις προοπτικές εξαγωγής των ελληνικών προϊόντων στο Η.Β.

Για να διαβάσετε τις σχετικές πληροφορίες και να δείτε τους πίνακεςκαι τα γραφήματα,παρακαλούμε πατήστε εδώ.