Συμβουλές

Βουλγαρία: Προκηρύξεις Κρατικών Διαγωνισμών - Τεύχος Απριλίου 2021 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Σόφια

To Γραφείο Οικονομικών και Εμποριών Υποθέσεων της Ελάδας στη Σόφια μάς αποστέλλει πίνακα με τις Προκηρύξεις Κρατικών Διαγωνισμών στη Βουλγαρία για τον Απρίλιο 2021.

Για να δείτε αναλυτικά τον πίνακα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Επισημαίνεται ότι  οι σχετικοί πίνακες καλό είναι να διαβιβάζονται αυτούσιοι, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μην χάνουν τις προθεσμίες αναζητώντας πληροφορίες, που αναφέρονται σ’ αυτούς. Οι σχετικές πληροφορίες για τους διαγωνισμούς βρίσκονται επίσης στην ιστοσελίδα www.agora.mfa.gr.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε διαγωνισμού αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες.

Η Αγορά Τυροκομικών στη Γερμανία / Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Βερολίνο

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βερολίνο μάς ενημερώνει για την αγορά τυροκομικών στη Γερμανία και για τις προοπτικές ελλνικών εξαγωγών των συγκεκριμένων προϊόντων στην αγορά της Γερμανίας.

Για να δείτε αναλυτικά τη σχετική πληροφόρηση, παρακαλούμε πατήστε εδώ.  

Διαδικτυακή Εκδήλωση στις 18/02 με θέμα: "Συμφωνία Εμπορίου και Συνεργασίας μεταξύ Ε.Ε και Ηνωμένου Βασιλείου - Ενημέρωση ελληνικών επιχειρήσεων για τις κύριες μεταβολές μετά την 01.01.2021"

Το Υπουργείο Εξωτερικών, σε συνεργασία με την Enterprise Greece, το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και τον ΣΕΒΕ-Σύνδεσμο Εξαγωγέων διοργανώνουν  διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα:


«ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Ε.Ε. ΚΑΙ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - Ενημέρωση ελληνικών επιχειρήσεων για τις κύριες μεταβολές από 01.01.2021»


που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 18 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14.00-17.30.

 

Για να δείτε την πρόσκληση των διοργανωτών, μέσω της οποίας μπορείτε να δηλώσετ συμμετοχή, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Για να δείτε αναλυτικά  το πρόγραμμα της εκδήλωσης , παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Εξαπάτηση από "ολλανδικές' εταιρείες / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Χάγη

Εξαπάτηση από "ολλανδικές' εταιρείες

Το Επιμελητήριο Ηρακλείου εφιστά την προσοχή στις επιχειρήσεις - μέλη του για περιπτώσεις εξαπάτησης ελληνικών εταιρειών μέσω διαδικτύου από "ολλανδικές" εταιρείες.

Παραθέτουμε παρακάτω τη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε η Πρεσβεία της Ελλάδος στη Χάγη, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας για περισσότερες πληροφορίες:

" Δια του παρόντος θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε, με την παράκληση όπως ενημερώσετε τα μέλη σας, για περιπτώσεις εξαπάτησης εταιρειών οι οποίες έχουν περιέλθει σε γνώση του Γραφείου μας. Οι εν λόγω περιπτώσεις αφορούν στην εξαπάτηση ως προς την υποτιθέμενη πώληση κυρίως μηχανημάτων από ανύπαρκτες στην πραγματικότητα εταιρείες, οι οποίες παρουσιάζονται μέσω του διαδικτύου. Έχουν δε κοινά χαρακτηριστικά και στοιχεία, γεγονός που πιθανόν καταδεικνύει την εμπλοκή των ίδιων προσώπων σε αυτές.

Συγκεκριμένα, σε ιστοσελίδες του διαδικτύου εμφανίζονται διάφορες «ολλανδικές» εταιρείες, οι οποίες οικειοποιούνται τα δεδομένα καθ’ όλα νομίμων ολλανδικών εταιρειών, όπως διευθύνσεις ή ακόμη και στοιχεία της εγγραφής των τελευταίων στο Εμπορικό Επιμελητήριο της χώρας.

 

Πρόκειται για τις εταιρείες:

- 365 GLOBAL EQUIPMENT ( https://365-global-equipment.com)

- De BAU https://debaumachines.com/

- 248 International (μητρική εταιρεία: 248 International ltd Bulgaria – βλ. website http://248inter.com/)

- Stam Machinery (έχει οικειοποιηθεί μέρος της επωνυμίας της νόμιμης εταιρείας Stam Bouwmachines B.V. )

 

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως προκύπτει ανωτέρω, η επωνυμία των ανύπαρκτων εταιρειών είναι παραπλήσια με αυτή των νομίμων εταιρειών. Σε δύο μάλιστα περιπτώσεις οι εταιρείες – φαντάσματα χρησιμοποίησαν ως διεύθυνση των υποτιθέμενων αποθηκών τους την ίδια, πραγματική διεύθυνση αποθήκης μίας νόμιμης εταιρείας που αγνοούσε το γεγονός. Πρόκειται για αποθήκη στην διεύθυνση Lindeboomseweg 15 B, 3828 NG Hoogland.

Η ανωτέρω χρήση του ίδιου στοιχείου (διεύθυνση αποθήκης) από δύο φαινομενικά διαφορετικές περιπτώσεις «εταιρειών», καθώς και κάποιοι αριθμοί τηλεφώνου τους οι οποίοι συμπίπτουν πλην των τελευταίων στοιχείων (ξεκινούν από 337-44-00- σε δύο περιπτώσεις) μαρτυρούν τη διασύνδεση των περιπτώσεων αυτών. Υπάρχει δε μία (φαινομενική) γεωγραφική συγκέντρωσή τους καθώς οι ανύπαρκτες εταιρείες, με βάση τις υποτιθέμενες διευθύνσεις τους, βρίσκονται στην περιοχή της Ουτρέχτης (Amersfoort) και της βόρειας Ολλανδίας.

Το Γραφείο μας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες ολλανδικές Αρχές, ωστόσο, σύμφωνα με τις τελευταίες, για να αναληφθεί δράση από μέρους τους απαιτείται υποβολή καταγγελίας από τον παθόντα. Ως εκ τούτου, συνιστούμε στις ελληνικές εταιρείες να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικές στη συνεργασία τους με «ολλανδικές» εταιρείες του διαδικτύου, όσο αληθοφανή και αν παρουσιάζονται τα στοιχεία τους. Στο Γραφείο μας έχουν αναφερθεί ήδη τέσσερις περιπτώσεις εντός ενός μηνός.

Συνιστούμε επίσης στις ελληνικές εταιρείες να επικοινωνήσουν με το Γραφείο μας πριν προχωρήσουν σε σχετική συνεργασία, προκειμένου, στο μέτρο βέβαια του δυνατού, να ελέγξουμε κατά πόσο υφίσταται νομικά η εταιρεία του δυνητικού συνεργάτη τους. Τέλος, για την εξακρίβωση της ύπαρξης μίας εταιρείας, βοηθά η γνώση του αριθμού εγγραφής στους (KvK) στο ολλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο (Kamer van Koophandel - KvK) και ως εκ τούτου οι ελληνικές εταιρείες θα πρέπει να το ζητούν από τις ολλανδικές εταιρείες με τις οποίες σκοπεύουν να έλθουν σε συνεργασία.

ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ

Σας υπενθυμίζουμε ότι η καταχώριση μίας επιχείρησης στο μητρώο ενός Επιμελητηρίου και η ύπαρξη στοιχείων επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, fax, e-mail) δεν αποτελούν εγγύηση φερεγγυότητας, ούτε εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη συνεργασία μαζί της. Τόσο οι εισαγωγές, όσο και οι εξαγωγές διασφαλίζονται μόνον με την ακριβή περιγραφή των όρων συναλλαγής (τιμή, ποσότητα, ημερομηνία αποστολής, δαπάνες μεταφοράς, τρόπος εξόφλησης, διεκπεραίωση ελαττωματικών προϊόντων) και με την έκδοση τραπεζικής ενέγγυας πίστωσης (letter of credit), που στην περίπτωση των εξαγωγών πρέπει να είναι ανέκκλητος ενέγγυα πίστωση (irrevocable letter of credit). Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος συναλλαγής εμπεριέχει σοβαρό κίνδυνο και γι’ αυτό πρέπει να αποφεύγεται. Ιδιαίτερα, στις εισαγωγές πρέπει να αποφεύγονται οι προκαταβολές, ενώ, στις εξαγωγές πρέπει να γίνονται δεκτές μόνον για το σύνολο της συναλλαγής μετά την εμφάνισή τους στον τραπεζικό σας λογαριασμό (και όχι με το αποδεικτικό κατάθεσης). Σε περίπτωση, που αποφασίσετε τη διενέργεια της συναλλαγής με κάποιον διαφορετικό τρόπο, προτείνεται, όπως ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ασφαλίζοντας τη συναλλαγή (ασφάλιση εισαγωγών / εξαγωγών)."

ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΧΑΓΗ
Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων
Amaliastraat 1, 2514 JC Den Haag
Τηλ. +31 (0) 70 3561199
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Ρωσία / Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Μόσχα: Διοργάνωση διαδικτυακών συναντήσεων Β2Β με ρωσικές εταιρείες της Περιοχής του Κρασνοντάρ

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Μόσχα μάς ενημερώνει ότι σε συνεργασία με το ΕΒΕ της περιοχής του Κράσνονταρ με σκοπό τη διεξαγωγή διδικτυακών επιχειρηματικών συναντήσεων από την Ελλάδα και τη συγκεκριμένη περιοχή της Ρωσίας.

 Για να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την προθεσμία δήλωσης συμμετοχής και τους κλάδους ενδιαφέροντος παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Για να δηλωσετε συμμετοχή, συμπληρώστε τα στοιχεία που βλέπτε εδώ.

 

Ουκρανία: Τρίτη η Ελλάδα στις εξαγωγές φρούτων

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Κίεβο μάς ενημερώνει ότι σύμφωνα με την Κρατική Τελωνειακή Υπηρεσία της Ουκρανίας, η συνολική αξία των φρούτων και ξηρών καρπών που εισήγαγε η χώρα έφτασε στα 795 εκ. $, αυξημένη κατά 18% σε σχέση με το 2019. Η Ελλάδα ήταν η τρίτη προμηθεύτρια χώρα της Ουκρανίας, με μερίδιο στη σχετική κατηγορία της τάξης του 6,2%. Στην πρώτη θέση βρέθηκε η Τουρκία (28,8%) και στην δεύτερη το Εκουαδόρ (Ισημερινός – 12,9%). Πίσω από τη χώρα μας ακολουθούν οι Κόστα Ρίκα (5,8%), η Ισπανία (5,4%) και η Αίγυπτος (5%).

Τα εσπεριδοειδή (προερχόμενα κατά κύριο λόγο, τουλάχιστον 50%, από την Τουρκία) και οι μπανάνες (80% από τη Λατινική Αμερική) διατήρησαν ακόμη μία χρονιά τη μερίδα του λέοντος στις εισαγωγές φρούτων, καθώς αντιστοιχούν στο 60% της συνολικής αξίας αυτών. Η ζήτησή τους αυξήθηκε ιδιαίτερα κατά τη περσινή χρονιά, καθώς προτιμήθηκαν από τους καταναλωτές εξαιτίας της αλλαγής των συνηθειών τους λόγω της πανδημίας : λιγότερες επισκέψεις σε καταστήματα τροφίμων και στροφή σε είδη με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής στο ράφι (εκτός ψυγείου).

Τέλος, η αλλαγή στις διατροφικές συνήθειες των Ουκρανών και η υιοθέτηση ενός νέου, πιο υγιεινού τρόπου ζωής, συνετέλεσε επίσης στην αύξηση της ζήτησης για φρούτα, όχι μόνο για είδη που καλλιεργούνται στη χώρα (για παράδειγμα τα μήλα, των οποίων η τιμή, την περίοδο Μαΐου – Ιουλίου 2020, εξαπλασιάστηκε σε σχέση με το 2019, φθάνοντας κατ’ ελάχιστο το 1,5 ευρώ / κιλό), αλλά και για εξωτικά φρούτα, όπως ο ανανάς, το αβοκάντο, το μάνγκο, οι καρύδες κλπ., τα οποία ήταν σχεδόν απίθανο να βρει κανείς στις αγορές της χώρας, τουλάχιστον μέχρι πριν 5-7 χρόνια.

Ισπανία: Εξαίρεση Ισπανικού ελαιολάδου από τη σήμανση Nutriscore

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεης της Ελλάδας στη Μαδρίτη μάς ενημερώνει ότι η Ισπανία αποφάσισε την εξαίρεση του Ισπανικού ελαιολάδου από την ευρωπαϊκή σήμανση Nutriscore.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τους λόγους που οδήγησαν σε αυτή την απόφαση, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Η Αγορά Μελιού στη Γερμανία / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Βερολίνο

Το Γραφείο Οικονομικών & ΕΜπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Βερλίνο μάς ενμερώνει με σχετικό σμείωμα για την αγορά μελιού στη Γερμανία.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τα στοιχεία που αναφέροναι στο ενημερωτικό σημείωμα, παρακαλούμε πατήστε εδώ

Βουλγαρία: Προκηρύξεις Κρατικών Διαγωνισμών - Τεύχος Φεβρουαρίου 2021 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Σόφια

Το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Σόφια μάς ενημερώνει για τις προκηρύξεις Κρατικών Διαγωνισμών στη Βουλγαρία για τον Φεβρουάριο 2021.

Σημειώνεται ότι οι σχετικοί πίνακες παρουσιάζονται αυτούσιοι, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να μην χάνουν τις προθεσμίες αναζητώντας πληροφορίες, που αναφέρονται σ’ αυτούς.  Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε διαγωνισμού αναφέρονται στους πίνακες.

Για να δείτε αναλυτικά τους σχετικούς πίνακες, παρακαλούμε πατήστε εδώ

Μεγάλη Βρετανία: Συμπληρωματικές πληροφορίες για διαδικασίες εισαγωγής προίόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο μάς ενημερώνει για συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα φυτοϋγειονομικά και υγειονομικά πιστοποιητικά και τις διαδικασίες εισαγωγής στη Μεγάλη Βρετανία προϊόντων φυτικής και ζωικής προέλευσης

Για να διαβάσετε αναλυτικά τη σχετική ενημέρωση παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Ολλανδία: Ο Κλάδος Οπωροκηπευτικών / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Χάγη

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Χάγη μάς ενημερώνει για την έρευνα αγοράς που διεξήγαγε για τον Κλάδο Οπωροκηπευτικών Προϊόντων στην Ολλανδία.

Για να διαβάσετε αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας παρακαλούμε πατήστε εδώ.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας σρη Χάγη

          Διαδικτυακή Πύλη του ΥΠΕΞ Agora