Συμβουλές

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Σήμανση και διάθεση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου κρασιών προέλευσης ΕΕ / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στο Λονδίνο

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο ενημερώνει ότι παρατάθηκε η δυνατότητα αναγραφής στην ετικέτα κρασιών προέλευσης ΕΕ που εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία της διεύθυνσης του εισαγωγέα ή/και εμφιαλωτή με έδρα την ΕΕ, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 (από 30 Σεπτεμβρίου 2022 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία).

Ειδικότερες και επικαιροποιημένες οδηγίες είναι διαθέσιμες στο συνημμένο αρχείο και στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/importing-selling-and-labelling-wine

 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: Κρίση κλάδου τροφίμων και ποτών στη Γερμανία συνεπεία των σημειούμενων ελλείψεων διοξειδίου του άνθρακα και αζωτούχων λιπασμάτων / Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βερολίνου

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Βερολίνο ενημερώνει  για την κρίση κλάδου τροφίμων και ποτών στη Γερμανία συνεπεία των σημειούμενων ελλείψεων διοξειδίου του άνθρακα και αζωτούχων λιπασμάτων.

Σχετική ενημέρωση.

ΣΟΥΗΔΙΑ: Οδηγός Επιχειρείν για το 2022 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Στοκχόλμη

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Στοκχόλμη ενημερώνει για τον Οδηγό Επιχειρείν στη χώρα για το 2022.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Σήμανση και διάθεση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου κρασιών προέλευσης ΕΕ / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Λονδίνο

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στο Λονδίνο ενημερώνει ότι παρατάθηκε η δυνατότητα αναγραφής στην ετικέτα κρασιών προέλευσης ΕΕ που εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία της διεύθυνσης του εισαγωγέα ή/και εμφιαλωτή με έδρα την ΕΕ, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 (από 30 Σεπτεμβρίου 2022 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία).

Ειδικότερες και επικαιροποιημένες οδηγίες είναι διαθέσιμες στο συνημμένο αρχείο και στο σύνδεσμο: https://www.gov.uk/guidance/importing-selling-and-labelling-wine 

ΠΟΛΩΝΙΑ: Οδηγός Επιχειρείν για το 2022 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Βαρσοβία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βαρσοβία ενημερώνει για τον Οδηγό Επιχειρείν στην Πολωνία για το 2022.

ΑΛΒΑΝΙΑ: Ετήσια Έκθεση για το 2021 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στα Τίρανα

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ..) της Ελλάδας στα Τίρανα μάς κοινοποιεί την Ετήσια Έκθεση για την οικονομία της Αλβανίας και την ανάπτυξη των εμπορικών και οικονομικών με την Ελλάδα για το 2021.

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ: Σήμανση στη Μεγάλη Βρετανία των τροφίμων προέλευσης ΕΕ

Το Γραφείο Οιιονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβείας της Ελλάδας στο Λονδίνο ενημερώνει ότι παρατάθηκε η δυνατότητα αναγραφής επί της συσκευασίας ή της ετικέτας των προσυσκευασμένων τροφίμων και καζεϊνών προέλευσης ΕΕ που εισάγονται στη Μεγάλη Βρετανία των στοιχείων υπεύθυνου επιχείρησης τροφίμων (food business operator – FBO) με διεύθυνση στην ΕΕ ή στο Ηνωμένο Βασίλειο, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 (από 30 Σεπτεμβρίου 2022 που ήταν η προηγούμενη προθεσμία).

Αντίστοιχα, για τα προϊόντα των οποίων δεν είναι διαθέσιμα τα στοιχεία κάθε επιμέρους χώρας καταγωγής ή που αποτελούν μείγμα από διάφορες χώρες καταγωγής, παρατάθηκε μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2023 η δυνατότητα αναγραφής στη θέση της χώρας προέλευσης, των ενδείξεων «non-EU», «EU» κλπ.

Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στον παραπάνω υπερσύνδεσμο και στους ηλεκτρονικούς συνδέσμους που περιλαμβάνονται σε αυτό.

ΚΥΠΡΟΣ: Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία της Κύπρου για το 2021 / Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. στη Λευκωσία

Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων (Ο.Ε.Υ.) της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Λευκωσία μάς κοινοποιεί την Ετήσια Έκθεση για την Οικονομία της Κύπρου και την Ανάπτυξη των Οικονομικών και Εμπορικών Σχέσεων με την Ελλάδα για το 2021.