Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Πρεσβεία της Ελλάδας στη Σόφια μάς ενημερώνει για τις Προκηρύξεις Κρατικών Διαγωνισμών - Τεύχος Μαίου.

Για να δείτε αναλυτικά τον σχετικό πίνακα παρακαλούμε πατήστε εδώ.  

Οι πληροφορίες και οι προθεσμίες κάθε διαγωνισμού αναφάρονται στον πίνακα. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι για έναν ή περισσότερους διαγωνισμούς μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τον εκάστοτε αρμόδια φορέα.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια 

          Πύλη Agora του ΥΠΕΞ