Το Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Σόφια μάς αποστέλλει σε μορφή πίνακα τις προκηρύξεις κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία (Τεύχος Νοεμβρίου).

Στον πίνακα υπάρχουν όλα τα στοιχεία και οι λεπτομέρειες που χρειάζεστε σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει κάποιος διαγωνισμός. Αναγράφεται και ο οργανισμός που προκηρύσσει τον εκάστοτε διαγωνισμό, επομένως σε περίπτωση ενδιαφέροντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο οργανισμό.

Για να δείτε τον πίνακα των κρατικών διαγωνισμών στη Βουλγαρία, παρακαλούμε πατήστε εδώ

 

Πηγή:  Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Σόφια

           Διαιδκτυακή Πϋλη του ΥΠΕΞ Agora