Το Γραείο Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσεων της Ελλάδας στη Σόφια μάς ενημερώνει για το Δελτίο (Ιανουαρίου 2021) Κρατικών Διαγωνισμών που προκηρύχθηκαν.

Για να διαβάσετε τον σχετικό πίνακα, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Οι ενδιαφερόμενοι για την προμήθεια συγκεκριμένου τεύχους προκήρυξης, θα πρέπει να απευθύνονται απευθείας στον αρμόδιο κατά περίπτωση φορέα, ο οποίος διεξάγει το διαγωνισμό. Τα σχετικά στοιχεία επικοινωνίας, καθώς και το κόστος προμήθειας του τεύχους του κάθε διαγωνισμού αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες.

 

Πηγή: Γραφείο Ο.Ε.Υ. της Ελλάδας στη Σόφια

          Διαδικτυακή Πύλη του ΥΠΕΞ Agora